Най-новото от Edna.bg

Авторът на Таро рубриката е Илиана Смилянова

Таро карта на деня

Какво е Таро карта на деня?

Изтеглянето на Карта таро на деня е един от сигурните начини да получим ключова информация за основния принцип, който е активен за нас през съответния ден, а същевременно ни дава възможност да опознаем отделните карти, да вникнем в тяхното значение, да изучим тяхната символика. След изтеглянето на такава карта (което е препоръчително да стане сутринта на съответния ден) събитията, хората, срещите, всеки елемент от деня ще са своеобразни посланици на принципа, отразен в изтеглената карта, ще носят нейното "съобщение".

Посланието, урокът на картата понякога са ясни, категорични и недвусмислени, понякога трудно се разпознават, скрити зад детайли: филм, който дават по телевизията, книга, която четем или виждаме в ръцете на някой друг, песен, която си тананикаме, случайно дочут разговор.

Една от основните задачи на такова изострено, повишено внимание е да ни държи "будни" за всичко, което става около нас и в самите нас, съзнаващи това, което ни се случва, да ни помогне да бъдем съзнателни участници, а не механични фигури по "шахматната дъска" на нашето ежедневие. Всичко това същевременно ни дава възможност да имаме готовност за възможностите и изпитанията, които ще почукат на вратата ни този ден - да можем да ги познаем и използваме максимално. Дадената карта таро ни показва наличната тенденция и възможностите за нейното използване или възпрепятстване, за нейното хармонично или дисхармонично изживяване.

Препоръчително е да записваме картата и своите наблюдения за съответния дtен, за да можем след време да се върнем към нея и отново да я премислим, вече от дистанцията на времето, с други очи.

Посланието на картата може да ни звучи противоречиво, но това е следствие от двойствената проява на дадения принцип като активен или пасивен, мъжки или женски, положителен или отрицателен. Денят е рожба на нашия собствен избор между две основни възможности, на нашите действия и реакции, на нашето отношение и поведение към всичко, което ни се случва и което сами създаваме.

Таро картата за деня може да бъде наш вътрешен съветник и помощник по пътя ни, онагледявайки и озвучавайки вътрешния ни глас, който знае накъде водят стъпките ни. Защото всеки нов ден ни дава възможност да родим себе си отново – не такива, каквито си мислим, че сме, а такива каквито сме създадени да бъдем.

Таро карта на декадата

ОСМИЦА МЕЧОВЕ

ОСМИЦА МЕЧОВЕ

21.05.2017 - 31.05.2017

Астрологично съответствие – Юпитер в Близнаци

Ключ. 8, Кротост. Да укротим сами себе си. Да увеличим вътрешната си сила, като устоим и се смирим. Да постигнем вътрешен баланс.

Идеи. Да не бързаме да излезем от трудна ситуация, да не отхвърляме труден урок. Да потърпим някого или нещо, от което ни се иска бързо да се освободим. Да не вредим с бездействието си.

Чувства, емоции, настроение. Разбиране, приемане, спокойствие, смирение, вътрешна промяна.

Мисли. "Какво, ако не част от себе си, следва да захвърлите, за да станете истински свободни?" (Халил Джубран) "Няма жертви, има само доброволци." (Дениз Лин)

"Само ти самият можеш да затвориш себе си в затвор."

Действия, постъпки. Да устоим там, където сме. Да открием и заздравим слабите си места. Да опознаем и „опитомим” онова, от което мислим, че сме зависими и от което се страхуваме. Да направим нови стъпки в стара ситуация.

Трудности, проблеми. Да се изплашим, да се примирим и обезверим. Да прехвърлим силата си върху някого или нещо извън нас. Да изберем „добре познатото зло”. Да останем в собствения си капан. Да разделим мислите от чувствата си, себе си от другите, да се раздвоим.

Шансове. Да открием и разширим своите граници на разбиране и търпимост. Да пресътворим една привидно утвърдена, втвърдена вече ситуация. Да се закалим в изпитания и трудности. Да преосмислим пътя си дотук. Да разчупим порочен кръг на мислене.

Въпроси. Пред какво си затварям очите, от какво съм заслепен? С какво се примирявам, с кого не мога да се помиря? Кого обезсилвам, кому съм преотстъпил силата си?

Периодът в декадата на Осмица мечове (от 21 май до 31 май всяка година) е подходящ да устоим най-вече на самите себе си и да се реабилитираме в собствените си очи.

Припомнете си силата да отстоявате позициите си и да променяте нещата просто чрез присъствието си. Потърсете нова гледна точка към позната вече ситуация, открийте нов подход към нея.

Мислете и действайте отвътре, центрирани в себе си, а не провокирани отвън, от хора и обстоятелства. Разпознайте и приемете трудните учители в живота си – роднини, приятели, колеги... Бъдете гъвкави и същевременно устойчиви на изпитания и предизвикателства. Положете усилия да разберете ситуацията или отношенията, не бързайте да променяте отвън, преди да се промените отвътре.

Поемете отговорността, която носите за себе си, използвайте правото си да избирате къде, с кого и защо сте, да бъдете себе си във всяка една ситуация. Прогледнете навътре, потърсете и се освободете от направени излишни и фалшиви компромиси, бъдете честни пред себе си и другите и приемете чуждата честност. Превърнете страха в любов, за да можете да се освободите от болезнени зависимости и ограничения, в които сте съучастници, и да преминете онази своя граница, която ви отделя от истината за самите вас.

Какво е Таро карта на декадата?

Времето има своето не само количествено, но и качествено измерение, което "ражда" съответни на това качество хора, срещи и събития. В картите таро това качество на времето е “скрито” до голяма степен зад 36 карти от т.н. младши аркани, всяка от които онагледява възможностите и задачите на десетина дена от календарната година.

Принципът на действащата Таро карта на декадата ни помага да се ориентираме в предизвикателствата на съответния времеви период, в неговите трудности и шансове, задава ни "тон", с който да резонираме, посока, която да следваме, за да подпомогнем себе си в подреждането и хармонизирането на вътрешния и външния ни свят, в затварянето на стари и отварянето на нови врати, в създаването и адекватното изразяване на нужните идеи, мисли, чувства, емоции и постъпки. По този начин, бидейки съответни на качеството на времето, синхронизираме това, което е вътре в нас, с това, което ни заобикаля, това, което е било и ще бъде – с това, което е. И така, на принципа на холограмата, служим не само на себе си, а и на голямото цяло, от което сме неизменна част. За да няма раздор вътре в нас и в живота ни.

Изображенията на Universal Waite Tarot DE са с любезното разрешение на Königsfurt-Urania Verlag © 1990 U.S.Games Systems, Inc./2003 AGMüller Urania.

Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта Edna.bg без разрешение е забранено.